Aanvragen ontslagvergunning

Aanvragen ontslagvergunning

Het is erg vervelend om tegen uw personeel te moeten zeggen dat u stopt met het bedrijf. Dit houdt voor hen namelijk in dat er een ontslag plaats zal vinden. Het is dan ook van belang dat u uw personeel duidelijk vertelt wat uw ideeën en plannen zijn. Om personeel te kunnen ontslaan moet u een ontslagvergunning aanvragen. In deze aanvraag moeten in ieder geval deze onderdelen te vinden zijn:

  • De naam en het adres van de werkgever
  • De naam en het adres van de werknemer
  • De datum
  • De geboortedatum en het Burgerservicenummer van de werknemer
  • De functie van de werknemer
  • Het brutoloon van de werknemer
  • De datum indiensttreding van de werknemer
  • De ontslagreden

 

U moet wel een goede onderbouwing en rede hebben voor het ontslaan van uw personeel. Die redenen kunnen zijn: werkweigering, verwijtbaar gedrag, veel ziekteverzuim, reorganisatie of bedrijfssluiting. Het ontslagproces zal ongeveer vier tot zes weken duren.