Bedrijfschappen en Productschappen

Bedrijfschappen en Productschappen

Product- en bedrijfschappen zijn samenwerkingsverbanden van werknemers en ondernemers. Het hele stelsel wordt ook wel eens PBO genoemd. Dit betekent publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Er zijn dus twee soorten schappen. Product- en bedrijfschappen. U moet bij het stoppen van uw bedrijf een bevestiging naar beiden sturen van de uitschrijving uit het Handelsregister. Maar wat is nu eigenlijk het verschil? Productschappen zijn er voor ondernemingen die met hetzelfde product bezig zijn. Bedrijfschappen zijn er voor ondernemingen die dezelfde functie hebben in het economisch leven. Dus bijvoorbeeld alle ondernemingen in de horeca.

Een aantal activiteiten van bedrijf- en productschappen zijn:

  • In Den Haag of Brussel mee overleggen over regelgeving
  • Het financieren van onderzoeken
  • Het bij ondernemers en werknemers bevorderen van de professionaliteit