Uitkering

Uitkering

Na het stoppen van uw bedrijf, kan het zijn dat u financiële ondersteuning kan krijgen van uw gemeente. Dit kan op basis van het BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen) of de IOAZ (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen).

IOAZ
Als u 55 jaar of ouder bent en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan kunt u een uitkering krijgen via IOAZ. Hier zitten wel enkele regels aan verbonden. Zo moet de onderneming drie jaar achter elkaar in Nederland gevestigd zijn geweest. Ook is er een urencriterium die gerealiseerd moet worden.

BBZ
Ook bij een uitkering via de BBZ zijn een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Zo moet de onderneming hoofdzakelijk in Nederland worden uitgeoefend en moet de ondernemer minimaal 1225 uren in de zaak werken. Tevens moet het bedrijf rechtmatig gevestigd zijn.

Komt u voor beide uitkeringen niet in aanmerking, dan kunt u proberen een bijstandsuitkering aan te vragen. Hiervoor moet u bij de gemeentelijke sociale dienst zijn.