Uitschrijven Handelsregister

Uitschrijven Handelsregister

Iedere ondernemer moet zichzelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit zal de rechtszekerheid bij het zaken doen bevoordelen. Ook voor uzelf is het inschrijven van belang. De KvK kan u namelijk gedetailleerde informatie geven over zaken die voor u van toepassing zijn. Met wie heeft u te maken? Wie is aansprakelijk? En is er misschien sprake van faillissement?

Bij het beëindigen van uw bedrijf is het echter net zo van belang om u ook weer uit te schrijven. Dit kunt u doen door het invullen en verzenden van het uitschrijfformulier. Bij de ontbinding van een rechtspersoon betekent het nog niet altijd automatisch dat de rechtspersoon ophoudt te bestaan.  Als het voor de vereffening van het vermogen van de rechtspersoon nodig is, dan zal die voort blijven bestaan.