Overdrachtsplan

Overdrachtsplan

Fase 1 is bijna afgerond. De laatste stap is het opstellen van een overdrachtsplan. Wat biedt u precies te koop aan? Wat voor een koper zoekt u? Welke doelen heb ik? Over sommige vragen heeft u wellicht al nagedacht, maar het is slim deze ook goed op papier te zetten. Dit document wordt voor u, uw eventuele kopers en uw adviseurs een goed en belangrijk aanknopingspunt.
Bij het maken van een overdrachtsplan moet u in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

  • De belangrijkste informatie over uw onderneming. Denk hierbij aan sterktes, zwaktes, kansen en      bedreigingen;
  • Uw doelen en ideeën;
  • Uw manier van het zoeken naar een koper;
  • Eventuele ontwikkelingen waar de koper aan moet denken;
  • De winstverwachting op lange termijn.

 

Omdat het overdrachtsplan een belangrijk document is, is het ook van belang dat u duidelijk en concreet bent. Zorg dat u volledig bent en geen zaken vergeet te vermelden. Maak ook een planning zodat u weet wanneer u wat moet doen. Uw overnameadviseur kan u hierbij helpen.