Kopersprofiel opstellen

Kopersprofiel opstellen

U weet nu in welke richting u moet zoeken wat betreft potentiële kopers. Creëer nu voor uzelf een duidelijk beeld van wat u in een koper zoekt. Stel dus een zogenaamd kopersprofiel op. Hierin komt naar voren wat u zoekt in een koper en aan welke standaarden deze koper moet voldoen. Betrek bij het maken van een kopersprofiel uw overnameadviseur. Denk aan de volgende punten:

  • De behoeften van de onderneming
  • Interessante marktontwikkelingen
  • Specifieke wensen

 

Maar hoe gaat u nu daadwerkelijk op zoek naar kopers? Er bestaan databanken die u hierbij kunnen helpen. Bij deze databanken komen vraag en aanbod bij elkaar. Ook een overnameadviseur kan u hulp bieden bij het zoeken naar klanten. Samen kunt u dan kijken naar uw opgestelde kopersprofiel, om zo vanuit daar op zoek te gaan naar potentiële kopers.