Fase 4: afronding

Fase 4: Afronding

Fase 4 is de afrondingsfase. In deze fase zorgt u dat de verkoop van uw bedrijf afgerond gaat worden. U gaat in onderhandeling met de koper, zorgt dat alle papieren getekend worden en de overdracht zal plaatsvinden. Nadat deze fase afgerond is, zal dus ook uw onderneming verkocht zijn. Mits alle onderhandelingen natuurlijk goed verlopen. Fase 4 bestaat uit 5 verschillende stappen die u uit kunt voeren:

1. Onderhandelen

2. Koopovereenkomst opstellen

3. Boekenonderzoek

4. Koopakte

5. Overdracht