Koopovereenkomst opstellen

Koopovereenkomst opstellen

Bij het onderhandelen zullen tussen koper en verkoper veel verschillende afspraken worden gemaakt. Al deze afspraken moeten op papier worden gezet zodat ze voor iedereen makkelijk terug te lezen zijn. Dit noemen we ‘letter of intent’. Na het ondertekenen van de letter of intent, kan de koper zich bijna niet meer terugtrekken. Echter, komen er bij de volgende stap (het boekenonderzoek) rare dingen naar boven, dan is er wel nog een kans dat de koper zich terug kan trekken. Omdat de letter of intent een belangrijke basis vormt voor het koopcontract, is het slim om een jurist in te schakelen.

De letter of intent hoeft niet aan een bepaalde vorm te voldoen, toch komen de volgende punten vrijwel altijd aan bod:

  • De periode waarin de verklaring geldig is;
  • De verlening van de geheimhoudingsovereenkomst;
  • Exclusiviteitsbeding: beide partijen mogen niet met andere partijen onderhandelen;
  • Een onderhandelingsschema;
  • De waarderingsmethode;
  • Een non-sollicitatiebeding;
  • Voorbehoud vrijblijvendheid;
  • Een geschillenregeling;
  • Ontbindende clausules.